Das erste Türchen des Adventskalender PDF Print option in slimbox / lytebox? (info) E-mail
alt

Das erste Türchen des Adventskalenders öffnet sich in Bitterwasser heute für Luc Stalman aus Wilfried Großkinsky´s Fördergruppe. 2 Wochen Traumsegelfliegen als „ältester Jugendlicher“ wie er selber von sich sagen. Der in Venlo fliegender Niederländer darf heute den Ventus 3 bewegen. Vor dem Start machte er sich vorbildlich mit den Instrumenten vertraut. Eine ganz wichtige Sache, da alle neuen Segelflugrechner über andere Profile verfügen und erst auf die persönlichen Belange eingestellt werden müssen.

The first small door of the Advent calendar opens in Bitterwasser today for Luc Stalman from Wilfried Großkinsky´s troupe. 2 weeks dream sail flies as oldest young person as he himself of himself say. The Dutchman flying in Venlo may move today the Ventus 3. Before the start, he familiarized himself with the instruments in an exemplary manner. A very important thing, because all new glider computers have different profiles and have to be adjusted to the personal needs first.

De eerste kleine deur van de adventskalender opent vandaag in Bitterwasser voor Luc Stalman van Wilfried Großkinsky's  troupe. 2 weken droomglijden als "oudste jeugd" zoals hij zelf over zichzelf zegt. De Nederlander die in Venlo vliegt mag vandaag de Ventus 3 verplaatsen. Voorafgaand aan de start maakte hij zich op voorbeeldige wijze vertrouwd met de instrumenten. Heel belangrijk, want alle nieuwe zweefvliegtuigcomputers hebben verschillende profielen en moeten worden aangepast aan uw persoonlijke behoeften.